ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

II Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego

Administrator

II edycja   -   rok 2006

II Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego zorganizowany został przez Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne i Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Etap szkolny przeprowadzony został w pierwszej połowie maja 2006 r. Uczestniczyło w nim 74 uczniów.

Półfinał i finał konkursu odbyły się w sali kameralnej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w dniach:
7 czerwca 2006 r. dla uczniów szkół ponadpodstawowych
i  14 czerwca 2006 r.  dla uczniów szkół podstawowych.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:
Zygmunt Pietrzak (RTM) – przewodniczący,
Dorota Grochowska (RTM),
Adam Świć (ROKiR).  

Po przesłuchaniach finałowych jury ustaliło następującą kolejność laureatów:

szkoły podstawowe:    

I miejsce     -  Beata Chromik          -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
II miejsce     -  Katarzyna Ejsmont   -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
                   i  Weronika Kłos         -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
IV miejsce     -  Sylwia Struk                   -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
V miejsce     -  Agnieszka Kotowska         -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim

szkoły ponadpodstawowe:        

I miejsce     -  Justyna Pałka              -  I LO w Radzyniu Podlaskim
II miejsce     -  Anna Dąbrowska          -  Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim
III miejsce     -  Agnieszka Osak         -  Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim
IV miejsce     -  Sylwia Struk              -  I LO w Radzyniu Podlaskim
V miejsce     -  Anna Zając              -  Gimnazjum w Białej

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez: Starostę Radzyńskiego, Burmistrza Radzynia Podlaskiego i Wójta Gminy Radzyń Podlaski.