ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

III Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego

Administrator

III edycja   -   rok 2007

III Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego zorganizowany został przez Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne i Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Etap szkolny przeprowadzony został do 31 października 2007 r.

Półfinał i finał konkursu odbył się 5 grudnia 2007 r.  w sali kameralnej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.    

W półfinale wzięło udział 27 uczestników.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:
Zygmunt Pietrzak (RTM) – przewodniczący,
Dorota Grochowska (RTM),
Zbigniew Wojtaś (ROKiR).  

Po przesłuchaniach finałowych jury ustaliło następującą kolejność laureatów:

szkoły podstawowe:    

I miejsce     -  Emilia Niewęgłowska   -  SP w Białej k/Radzynia
II miejsce     -  Magdalena Sak          -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
III miejsce     -  Angelika Oworuszko  -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
IV miejsce     -  Magda Łuba             -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
V miejsce     -  Agnieszka Kotowska -  SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim

gimnazja:    

I miejsce     -  Aleksandra Sierocińska    -  Gimnazjum w Białej k/Radzynia
II miejsce     -  Małgorzata Paszkowska  -  Gimnazjum w Białej k/Radzynia
III miejsce     -  Dominika Nowicka         -  Gimnazjum w Białej k/Radzynia
IV miejsce     -  Paweł Gątarczyk          -  Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
V miejsce     -  Natalia Piasecka          -  Gimnazjum w Białej k/Radzynia

szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce     -  Justyna Pałka              -  I LO w Radzyniu Podlaskim
II miejsce     -  Elżbieta Grochowska   -  I LO w Radzyniu Podlaskim
III miejsce     -  Elżbieta Obroślak       -  I LO w Radzyniu Podlaskim
IV miejsce     -  Damian Wójcik          -  ZSP w Radzyniu Podlaskim
V miejsce     -  Anna Jurek    -  I LO w Radzyniu Podlaskim

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez: Starostę Radzyńskiego, Burmistrza Radzynia Podlaskiego i Wójta Gminy Radzyń Podlaski.