ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

V Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego

Administrator

V edycja   -   rok 2017

V Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbył się pod patronatem Starosty Radzyńskiego - Lucjana Kotwicy i Burmistrza Radzynia Podlaskiego - Jerzego Rębka. Organizatorem było Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne.

Etap szkolny przeprowadzony został 1 marca 2017 r. Uczestniczyło w nim 109 uczniów.

Półfinał i finał konkursu odbył się 29 marca 2017 r. w sali kameralnej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

W półfinale wzięło udział 28 uczestników.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:
Agnieszka Jeż – przewodnicząca,
Andrzej Kotyła,
Dorota Szostakiewicz.

Po przesłuchaniach finałowych jury ustaliło następującą kolejność laureatów:

szkoły podstawowe:

I miejsce - Amelia Korulczyk - SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
II miejsce - Anna Adamska - SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
III miejsce - Julia Boreta - SP Nr 1 w Radzyniu Podlaskim
wyróżnienie - Wiktoria Jończak - SP Nr 2 w Radzyniu Podlaskim
wyróżnienie - Martyna Kula - SP Nr 2 w Radzyniu Podlaskim

gimnazja:

I miejsce - Milena Prokopiuk - Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim
II miejsce - Natalia Konaszewska - Zespół Szkół w Białce
III miejsce - Wiktoria Klementewicz - Zespół Szkół w Wohyniu
wyróżnienie - Patrycja Muszyńska - Zespół Szkół w Wohyniu
wyróżnienie - Konrad Osak - Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim

szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce - Michał Sieński - I LO w Radzyniu Podlaskim
II miejsce - Paulina Koczkodaj - I LO w Radzyniu Podlaskim
III miejsce - Edyta Żukowska - I LO w Radzyniu Podlaskim
wyróżnienie - Dominika Niewęgłowska - I LO w Radzyniu Podlaskim
wyróżnienie - Karolina Trochimiak - ZSP w Radzyniu Podlaskim

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbyła się 29 marca 2017 r. w Izbie Pamięci Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Ceremonię rozpoczął krótki koncert złożony z utworów Lipińskiego w wykonaniu Macieja Szuksztula – skrzypce i Tomasza Wojtasia – fortepian.
Laureaci Konkursu i uczniowie wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy półfinałów i ich opiekunowie oraz reprezentowane przez nich szkoły przyjęli podziękowania, dyplomy, książki i pamiątkowe gadżety. Sponsorami Konkursu byli: Zarząd Powiatu Radzyń Podlaski, Urząd Miasta Radzyń Podlaski, Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim oraz firma dr Gerard Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim.

 

V Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się pod patronatem Starosty Radzyńskiego - Lucjana Kotwicy i Burmistrza Radzynia Podlaskiego - Jerzego Rębka.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Radzynia Podlaskiego oraz Powiatu Radzyńskiego.

Nadrzędnym celem Konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki Karola Lipińskiego – wybitnego artysty-muzyka, wirtuoza skrzypiec urodzonego w Radzyniu Podlaskim w roku 1790 oraz jego twórczości, a także zapoznanie z historią cyklicznej imprezy muzycznej pod nazwą Dni Karola Lipińskiego oraz zainteresowanie uczestników muzyką jako jedną z dziedzin życia duchowego człowieka. 

Konkurs ma charakter trzyetapowy. Do fazy pierwszej – wewnątrzszkolnej – zgłosiło się 109 uczestników z całego powiatu. Etap szkolny przeprowadzony został 1 marca 2017 r.
Do etapu półfinałowego zakwalifikowało się 29 uczniów. Półfinał i finał Konkursu odbędą się w środę 29 marca 2017 r. o godz.9:00 w Radzyńskim Ośrodku Kultury.

Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w tym samym dniu w Izbie Pamięci Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim o godz13:30.

Organizatorzy przewidzieli trzy nagrody rzeczowe (za miejsca I – III) i dwa wyróżnienia (miejsca IV i V) w każdej z grup wiekowych. Nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych funduje Powiat Radzyński.
Sponsorem strategicznym Konkursu jest Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim, zaś słodki poczęstunek dla uczestników ufundował dr Gerard.

 

REGULAMIN REGULAMIN
V Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim