ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Izba Pamięci Karola Lipińskiego

Administrator

W opublikowanym ostatnio IV Tomie wydawnictwa naukowego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu przygotowanego przez tamtejszy Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, poświęconego naszemu patronowi i zatytułowanego „Karol Lipinski – życie, działalność, epoka”, kierownik tegoż zakładu i zarazem niestrudzona organizatorka międzynarodowych sesji naukowych nt. Karola Lipińskiego – niedawno zmarła prof. Maria Zduniak, która była najwyższym autorytetem naukowym w dziedzinie wiedzy o tej postaci, napisała:

Postać Karola Lipińskiego spełnia wszelkie warunki, by zaliczyć ją do narodowego panteonu: jako skrzypek wirtuoz Lipiński odpowiadał kryteriom najwyższego artyzmu i osiągnął niebywałe sukcesy, a jako człowiek mógł stanowić wzór do naśladowania. [...] Tylko nieliczni polscy muzycy epoki romantyzmu, a także epok następnych, mogli równać się z Lipińskim, gdy chodzi o wielkość talentu i artystyczne osiągnięcia. Dokładamy zatem starań, by wiedza o patronie wrocławskiej Akademii Muzycznej stała się powszechna. W ten sposób pragniemy oddać sprawiedliwość samemu artyście, a polskiej kulturze muzycznej przywrócić jedną z jej najświetniejszych kart.

Postać tak znakomitego artysty muzyka, wirtuoza skrzypiec i kompozytora, jakim był Karol Lipiński, z różnych przyczyn, stanowczo za mało docenionego w naszym kraju – zobowiązuje nas, aby przywrócić Mu należne miejsce w Panteonie ludzi prawdziwie wielkich talentem i duchem. Dla melomanów radzyńskich, prawdziwych wielbicieli muzyki przez duże „M”, warto poświęcać czas, pieniądze i wysiłki organizacyjne.

logo izba pamięciW roku 2009 Zygmunt Pietrzak, prezes zarządu RTM podjął starania o pozyskanie lokalu odpowiedniego dla zorganizowania placówki promującej sylwetkę oraz twórczość Karola Lipińskiego i propagującej kulturę muzyczną. Po uzyskaniu pomieszczenia można było przystąpić do procesu organizacji, projektowania i gromadzenia niezbędnych funduszy na realizację przedsięwzięcia.
Prac projektowych podjął się radzyński artysta Marek Leszczyński.

Izba Pamięci Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim otwarta została 15 listopada 2010 r. Wydarzenie uświetnił koncert skrzypaczki Khrystyny Gnatenko – studentki Akademii Muzycznej im. Mikołaja Łysenki we Lwowie – uczennicy prof. Dymitrija Kołbina, której towarzyszył pianista Tomasz Wojtaś.
Na uroczystość przybyli m.in : Tadeusz Sławecki – poseł na Sejm RP, dyrektor Filharmonii im H. Wieniawskiego w Lublinie Andrzej Sęk, prof. Paweł Puczek z AM w Katowicach, prof., Dymitrij Kołbin z AM we Lwowie, Teresa Księska-Falger z Filharmonii Lubelskiej, starosta radzyński Lucjan Kotwica, burmistrz Radzynia Podlaskiego Witold Kowalczyk, Jacek Piekutowski, przewodniczący Rady Miasta w Radzyniu Podlaskim, dyrektorzy radzyńskich szkół i placówek kulturalno-oświatowych. Poświęcenia Izby dokonał ks. kanonik Jan Czapski, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim.

W ramach organizacji Izby – przy pomocy wielu życzliwych ludzi – udało się zrealizować następujące zadania:

 1. Wykonanie 4 plansz obrazujących etapy drogi artystycznej K. Lipińskiego:
  - okres radzyński (1790 – 1799),
  - okres lwowski (1799 – 1839),
  - okres drezdeński (1839 – 1861),
  - okres urłowski (1861.
 2. Wykonanie planszy obrazującej dotychczasowy dorobek działalności DKL – RTM, (plansze wykonał Jakub Jakubowski, teksty zredagował sekretarz towarzystwa Andrzej Kotyła).
 3. Oprawa afiszy z koncertów oraz zdjęć artystów (Waldemar Krupa),
 4. Wykonanie i aranżacja instalacji oświetleniowej,
 5. Wykonanie 2 gablot ekspozycyjnych,
 6. Zakup krzeseł (30), stołów (3),
 7. Zakup i montaż sprzętu audio wideo.

Galeria - plansze:

 

Celem utworzenia Izby Pamięci Karola Lipińskiego jest promowanie miejsca urodzenia światowej sławy artysty.
Pragniemy eksponować jego sylwetkę poprzez zgromadzone eksponaty, dokumenty, nuty oraz inne pamiątki (replika popiersia, akt erekcyjny pomnika, numizmaty, portrety kompozytora przekazane przez Muzeum Narodowe w Warszawie, faksymile nut oraz zestaw dziesięciu roll-apów obszernie informujących o życiu i twórczości wirtuoza podarowane przez Bibliotekę Narodową), dokumentację Dni Karola Lipińskiego (plakaty, programy, fotografie, płyty, filmy, korespondencja) i wiele innych. Izba jest miejscem licznych odwiedzin, prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia z terenu naszego miasta i powiatu, miejscem kameralnych koncertów muzyki klasycznej i konkursów na temat życia i twórczości Karola Lipińskiego oraz historii Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Do takiej działalności i współpracy zapraszamy placówki kulturalne i oświatowe naszego miasta, powiatu i województwa, indywidualnych pasjonatów kultury muzycznej, a zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną.