ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Administrator
Kategoria:

Poza Dniami Karola Lipińskiego oraz utworzeniem Izby Pamięci swojego patrona, Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne zrealizowało wiele interesująchych projektów. Najważniejsze z nich, to:

 • prekursorskie nagranie płyty z utworami K. Lipińskiego w wykonaniu filharmoników lubelskich pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego z udziałem znakomitej skrzypaczki Dominiki Falger,
 • edycja publikacji książkowych pt „XX lat DKL w Radzyniu Podlaskim”,
 • wykonanie prac restauratorskich kamiennego pomnika nagrobnego K. Lipińskiego na cmentarzu we wsi Wirliw (dawniej Urłów) na Ukrainie,
 • wybicie medalu pamiątkowego,
 • odsłonięcie pierwszego w kraju Pomnika-Popiersia Karola Lipińskiego.

 

 • Niewątpliwym ukoronowaniem popularyzacji i docenieniem dorobku twórczości K. Lipińskiego było podjęcie przez Sejm RP uchwały w sprawie uczczenia pamięci w 145 rocznicę śmierci naszego Patrona. Uchwałę przyjęto dzięki inicjatywie posła, wiceprezesa jego Zarządu RTM, Tadeusza Sławeckiego przy poparciu ówczesnych parlamentarzystów radzyńskich.

 

 • Z inicjatywy RTM, został zrealizowany w regionalnym oddziale TVP Lublin przez Adama Kulika film biograficzny o K. Lipińskim zatytułowany „Zapomniany wirtuoz”. Druga część tego filmu – pt. "Lipiński w Dreźnie" – powstała dzięki sponsoringowi prezesa GFN Jana Brożka.


 • Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego  oraz o Dniach Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, którego celem jest:
  • przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki Karola Lipińskiego – wybitnego artysty-muzyka, wirtuoza skrzypiec urodzonego w Radzyniu Podlaskim oraz jego twórczości,
  • krzewienie kultury muzycznej i uwrażliwienie uczestników na duchową spuściznę największego w dobie przedchopinowskiej artysty i kompozytora,
  • poznanie historii cyklicznej imprezy muzycznej pod nazwą Dni Karola Lipińskiego,
  • zainteresowanie uczestników muzyką jako jedną z dziedzin życia duchowego człowieka tak, aby w przyszłości stali się zamiłowanymi jej odbiorcami.

   Pierwsze trzy edycje odbyły się pod nazwą  Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Lipińskiego.