ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Restauracja pomnika nagrobnego K. Lipińskiego w Wirliwie na Ukrainie w 2006 r.

Administrator

urlowWe wrześniu 2004 r. przedstawiciele samorządów powiatu radzyńskiego i miasta Radzynia Podlaskiego wraz z przedstawicielami RTM złożyli wizytę na Ukrainie, gdzie odwiedzili dość zaniedbany grób naszego patrona Karola Lipińskiego znajdujący się na cmentarzu we wsi Wirliw (dawniej Urłów). Delegacja nawiązała rozmowy z miejscowymi władzami dotyczące renowacji miejsca pochówku wielkiego wirtuoza wraz renowacją miejscowego cmentarza. Po uzyskaniu zgody ze strony ukraińskiej podjęte zostały prace konserwatorskie, które zakończono w roku 2006.

W dniu 8 października 2006 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia odrestaurowanego kamiennego pomnika nagrobnego Karola Lipińskiego.
Projekt zrealizowany został pod kierunkiem dr Janusza Smazy. Jego koszt wyniósł ok. 70000 zł.
Było to olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne sfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz RTM stanowiące doskonały przykład współpracy z samorządem lokalnym miasta oraz powiatu i rejonu zborów obwodu tarnopolskiego Ukrainy.
Realizacja zadania posłużyła rozwojowi dobrych kontaktów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych pomiędzy Polską a Ukrainą.

Kategoria: