ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Administrator
Kategoria:

Staraniem i nakładem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im.Karola Lipińskiego zostały wydane dotychczas 3 płyty CD-Audio.
Dwie z kompozycjami Karola Lipińskiego:

  1. Karol Lipiński: Utwory na skrzypce i orkiestrę   –  CD DUX, 2003 r .
  2. Karol Lipiński: Karol Lipiński Works for Violin & Piano   –  CD DUX, 2011 r .

oraz jedna z utworami muzycznymi i tekstami poetyckimi w wykonaniu autora Jacka Musiatowicza pt. Wróżyczka.

Publikacje książkowe, to:

  1. Andrzej Kotyła:     20 lat Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2004 r.,
  2. Andrzej Kotyła:     20 lat Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim. Suplement (lata 2004-2008). „Srebrne wesele”,  Radzyń Podlaski 2009 r.