ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Nagrody i wyróżnienia dla RTM

Administrator

Medal pamiątkowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2008 r.)

29 października 2008 r. przed pałacem Potockich w Radzyniu Podlaskim miała miejsce uroczystość odsłonięcia pierwszego w kraju pomnika-popiersia Karola Lipińskiego będąca kulminacją obchodów XXV-lecia Dni Karola Lipińskiego. Po odsłonięciu popiersia w sali kina Oranżeria odbył się koncert monograficzny K. Lipińskiego w wykonaniu znakomitych artystów muzyków skrzypków: Konstantego Andrzeja Kulki, Andrzeja Gębskiego oraz wiolonczelisty Andrzeja Wróbla. W przerwie koncertu Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne uhonorowane zostało medalem pamiątkowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przyznany przez senat tejże uczelni. Medal wręczyła Prezesowi Zarządu RTM prof. Maria Zduniak.

Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza (2009 r.)

1 grudnia 2009 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach po raz 21. wręczone zostały Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza.
Ta prestiżowa Nagroda jest wysoko ceniona na Podlasiu i Mazowszu. Jej patronem jest urodzony na Podlasiu, a okaleczony w powstaniu styczniowym, wybitny malarz i poeta Ludomir Bendyktowicz. Nagrody przyznawane są od 1987 r., a otrzymują je osoby szczególnie zasłużone dla regionu w dziedzinach: społeczno-patriotyczno-humanitarnej, szeroko pojętej sztuki, sztuki.
Kapituła doceniła działalność Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego, które rozsławia piękno muzyki klasycznej. Nagrodę odebrał prezes RTM Zygmunt Pietrzak.

Nagroda Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
w kategorii: Organizacja pozarządowa działająca na rzecz kultury lokalnej (2014 r.)

21 października 2014 r., w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, miała miejsce uroczysta Gala Kultury Województwa Lubelskiego, podczas której Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – główny organizator Gali – uhonorował najwybitniejsze osobistości, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mecenasów kultury i wydarzenia kulturalne w województwie lubelskim.
Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne zostało uhonorowane nagrodą w kategorii Organizacja pozarządowa działająca na rzecz kultury lokalnej.
To ważne dla nas wyróżnienie odebrał Zygmunt Pietrzak – Prezes Zarządu RTM.