ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Zarząd RTM i Komisja Rewizyjna

Administrator

Aktualny Zarząd  RTM:

  1. Agnieszka Jeż     -  Prezes Zarządu
  2. Tadeusz Sławecki   -  Wiceprezes Zarządu
  3. Andrzej Marek Kotyła   -   Sekretarz Zarządu
  4. Beata Agnieszka Piekutowska -   Skarbnik Zarządu
  5. Edward Bajko - Członek zarządu
  6. Jan Wincenty Brożek   - Członek zarządu
  7. Dorota Beata Szostakiewicz - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna  RTM:  

  1. Zdzisław Janus     -   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Jan Fijałek    - Członek Komisji Rewizyjnej   
  3. Ewa Grodzka - Członek Komisji Rewizyjnej