ul. Jana Pawła II 2,
21-300 Radzyń Podlaski

Pierwszy w kraju pomnik-popiersie Karola Lipińskiego

Administrator

Wzniesienie i odsłonięcie pierwszego w kraju pomnika-popiersia Karola Lipińskiego

pomnik2W roku 2008 RTM wystąpiło z inicjatywą wzniesienia w naszym mieście skromnego choćby popiersia największego z urodzenia radzynianina Karola Lipińskiego.

15 września 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, odbyło się zebranie, na którym ukonstytuował się Komitet Budowy Pomnika-Popiersia Karola Lipińskiego. Na jego czele stanął pomysłodawca przedsięwzięcia - Prezes RTM Zygmunt Pietrzak.

Wykonawcą projektu popiersia został artysta rzeźbiarz Gustaw Hadyna. Odlew z brązu wykonała Pracownia Artystyczna Piotra Piszczkiewicza w Podłężu k. Niepołomic.
9 października 2008 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, który umieszczony został w fundamencie pomnika usytuowanego przed zachodnim skrzydłem pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

W dniu 29 października 2008 r. na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pierwszego w kraju pomnika-popiersia Karola Lipińskiego przybyli dostojni goście, wśród których znaleźli się m. in: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Żuchowski, Poseł na Sejm RP Tadeusz Sławecki, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Mirosław Korbut, Dyrektor Artystyczna Filharmonii Lubelskiej Teresa Księska-Falger, Starosta Radzyński Jerzy Kułak, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Witold Kowalczyk, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Mirosław Kałuski, proboszczowie parafii radzyńskich: Ks. Prałat Henryk Hołoweńko, Ks. Kanonik Jan Czapski, Ks. Henryk Domański, którzy poświęcili obiekt, profesorowie akademii muzycznych: z Wrocławia - Maria Zduniak, z Katowic - Paweł Puczek, ze Lwowa - Dmitrij Kołbin projektant pomnika Gustaw Hadyna oraz mieszkańcy Radzynia Podlaskiego.

Uroczystość była kulminacją obchodów XXV-lecia Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.
Po odsłonięciu popiersia w sali kina Oranżeria odbył się koncert monograficzny Karola Lipińskiego w wykonaniu znakomitych artystów muzyków skrzypków: Konstantego Andrzeja Kulki, Andrzeja Gębskiego oraz wiolonczelisty Andrzeja Wróbla.

 

Kategoria: